BNdeStem 20161008Vrijdag 7 oktober is er overleg geweest tussen Aviolanda Aerospace Woensdrecht, Drone ondernemers RPAS Services en Unmanned Aviation Solutions alsmede politieke vertegenwoordigers van Provinciale Staten en de 2e Kamer om met elkaar vast te stellen of en welke knelpunten er nog zijn om te komen tot een drone test, demo en training centrum.

DTC Aviolanda heeft aansluiting gezocht met het landelijke netwerk van drone test en demo centra, waarvan de locatie Twente afgelopen maand is gelanceerd.

Er is een planning gemaakt om – aansluitend op Twente - in november te starten met het officiële traject dat door de luchtvaartinspectie (IL&T, onderdeel van het ministerie van I&M) is opgelegd bij ontbreken van passende regelgeving op gebied van test en demo locaties. Dit is een enorme administratieve last met een langdurig proces om het officiële RPAS Operations Certificaat (ROC) te verkrijgen om daarmee de bevoegdheid om in Woensdrecht drones te kunnen testen, demonstreren en opleidingen te kunnen verzorgen. In de aangewezen test zone van het vliegveld is het mogelijk nieuwe systemen te testen en demonstreren onder gecontroleerde omstandigheden. Hierbij zullen met name de testen en demonstraties boven de landingsbaan op de vliegbasis plaatsvinden, terwijl de generieke drone trainingen op door de gemeente Woensdrecht aan te wijzen locaties buiten de vliegbasis.

De politieke vertegenwoordigers zullen hun invloed aanwenden om, met het oog op de achterstand op de buitenlandse concurrentie, de overheid pragmatisch en sneller dit proces met DTC Aviolanda en andere vergelijkbare locaties in Nederland te laten doorlopen en onnodige regelgeving te laten herzien of wegnemen.

Om niet op de uiteindelijke ROC te moeten wachten heeft de Vliegbasis Woensdrecht hun medewerking gegeven om nu al onder strikte voorwaarden systemen te kunnen testen op de vliegbasis. Zo is er sinds augustus een Militair/Civiel initiatief om sensoren te testen waarmee de natuur op en rond de vliegbasis beter en efficiënter kan worden beheerd.
Verder werden vanuit de ‘Internet of Things’ proeftuin West-Brabant op 30 september j.l. enkele technische oplossingen getoond waarmee het integreren van consumenten- en professionele drones tezamen met andere luchtruim gebruikers een stap dichterbij komt. Bemande vliegtuigen mogen namelijk niet zonder toestemming in het gebied komen. Na de geslaagde demonstratie zijn de betrokken ondernemers positief over de mogelijkheden in Woensdrecht.

Verder staat er later dit jaar nog een testdag voor drones op het programma, alsmede uitzicht op een regeling die volgend jaar in moet gaan waarbij drone ondernemers op vaste tijdstippen testen in het luchtruim boven de vliegbasis kunnen uitvoeren. Dit uiteraard vooruitlopend op het verkrijgen van het ROC certificaat van IL&T waarna het DTC Aviolanda definitief geopend kan worden.

 

RUDY MULLER

DARPAS

DRONEWATCH

LID VAN

darpas logo transparant

 

logo aopa

 

logo droneinspecteurs

VISITORS

Today18
This week105
This month638
Total31029